Quy chuẩn mới cho mũ bảo hiểm

Loại mũ có lưỡi trai mềm gắn liền với vỏ mũ hoặc lưỡi trai rời tháo lắp được, có độ dài của lưỡi trai tính từ điểm kết nối với vỏ mũ đến điểm xa nhất của lưỡi trai không lớn hơn 70 mm.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam đã thông báo về kiểu dáng và chất lượng mũ bảo hiểm dùng cho người đi môtô, xe máy để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm có định hướng trong sản xuất và kinh doanh mặt hàng này

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng cho rằng các mũ bảo hiểm với bất kỳ kiểu dáng nào cho người đi môtô, xe máy đều phải đáp ứng tất cả các quy định về kỹ thuật và các yêu cầu về quản lý trong QCVN 2: 2008/BKHCN.

Về kiểu dáng cụ thể, phải lưu ý đến thiết kế các mũ có vành, lưỡi trai cứng sao cho khi gặp tai nạn các phần nhô ra không gây mất an toàn cho người đội mũ, song có thể cho phép sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các kiểu mũ bảo hiểm.

Loại mũ có lưỡi trai mềm gắn liền với vỏ mũ hoặc lưỡi trai rời tháo lắp được, có độ dài của lưỡi trai tính từ điểm kết nối với vỏ mũ đến điểm xa nhất của lưỡi trai không lớn hơn 70 mm.

Loại mũ có lưỡi trai cứng liền khối, vỏ mũ có độ dài của luỡi trai cứng tính từ điểm kết nối với vỏ mũ đến điểm xa nhất của lưỡi trai không được lớn hơn 50 mm. Góc nghiêng của lưỡi trai không làm ảnh hưởng đến góc nhìn theo quy định tại QCVN 2: 2008/BKHCN, có vành cứng xung quanh không được nhỏ quá 20 mm.

Các kiểu dáng khác của mũ bảo hiểm nếu tuân thủ tất cả các quy định kỹ thuật trong QCVN 2: 2008/BKHCN và được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định thì được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh

Đây là kết quả của đề tài khoa học “Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn về kiểu dáng mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng và phù hợp với người Việt Nam” do Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam thực hiện.

Theo TTXVN